+
-
Behandelaanbod

Keuze voor doelgroep:
Hieronder ziet u het behandelaanbod van Riagg Rijnmond. Maak uw keuze.

Angst

Angst is nuttig, het is een reactie op naderend gevaar. Maar sommige mensen voelen zich angstig als daar geen aanleiding voor is. Het vermijden van angstige situaties gaat een steeds grotere rol spelen en levert veel beperkingen op in het dagelijks leven.

Gedrag

Elk kind is wel eens druk of opstandig en elke volwassene heeft wel eens concentratieproblemen. Dat is normaal. Maar als dit gedrag iedere dag voorkomt en er problemen ontstaan in het dagelijks leven, dan zou dit kunnen wijzen op een gedragsstoornis.

Geheugen

Er zijn verschillende vormen van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer het meest bekend is. Dit komt vaak voor op oudere leeftijd maar kan ook bij jongere volwassenen voorkomen.


Onverklaarde lichamelijke klachten

Met lichamelijke klachten gaat u naar de huisarts. Die weet meestal wel raad. Maar soms houden deze klachten aan heeft de huisarts hier geen medische verklaring voor. Dan spreekt men van lichamelijk onverklaarde klachten.

Ontwikkeling van het kind

Soms ontwikkelt een kind zich anders dan ouders of verzorgers verwachten. Het kind gaat bijvoorbeeld later dan andere kinderen lopen of praten. Of u krijgt heel moeilijk contact met het kind. Het kan zijn dat er sprake is van een ontwikkelingsstoornis.

Overige

Hier vindt u ons aanbod op het gebied van huiselijk geweld.


Persoonlijkheid

Men spreekt van persoonlijkheidsstoornissen als iemands persoonlijke eigenschappen extreem worden en iemands gedrag hem of haarzelf en/of de omgeving vrijwel voortdurend last bezorgt.

Psychose

Wanneer iemand het contact met de werkelijkheid een langere periode kwijt is en er is sprake van een ernstige verstoring in het denken dan kan dit wijzen op een psychotische stoornis.

Stemming

Als u een lange periode last heeft van een abnormale veranderde stemming en minder plezier en interesse heeft in het dagelijks leven, dan kan er sprake zijn van een stemmingsstoornis.


Trauma

Bepaalde (eenmalige of langdurige) ingrijpende gebeurtenissen zoals geweld, een ongeluk of verkrachting kunnen zo diep ingrijpen in het leven van mensen dat er psychische klachten ontstaan. Dat noemt men wel een trauma.

Zwangerschap

Veel vrouwen krijgen op een bepaald moment in hun leven te maken met een kinderwens of zwangerschap. Voor vrouwen met psychische problemen kan dit extra vragen en moeilijkheden met zich meebrengen.