+
-
Enquête eigen bijdrage op meldjezorg.nl

Het Landelijk Platform Ggz voor cliënten en familieleden, en GGZ Nederland, de organisatie van Nederlandse GGZ-instellingen, willen graag weten of cliënten in de geestelijke gezondheidszorg goed geïnformeerd zijn over de eigen bijdrage en of zij stoppen met hun behandeling vanwege die eigen bijdrage. Daarom hebben zij een enquête opgesteld.

Eerder al (eind vorig jaar) hielden zij een enquête onder cliënten en hun familieleden. In deze tweede enquête wordt nader onderzocht of cliënten daadwerkelijk stoppen met hun behandeling, en of zij wel goed geïnformeerd zijn over de eigen bijdrage.

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Cliënten, familie en andere betrokkenen kunnen de enquête invullen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de reacties worden gebundeld in een rapport. Dit rapport zal aangeboden worden aan de minister.

De enquête is te vinden op: www.meldjezorg.nl.


Gepubliceerd: 05-03-2012
Aantal keer bekeken: 2566

Terug
Enquête eigen bijdrage op meldjezorg.nl